10 c.jpg

The makeshift kitchen outside Wanda's home (GSR photo / Soli Salgado)