Lời cầu nguyện cuối cùng trong bệnh viện dã chiến số 16, TP.HCM